พบกับกิจกรรม เพื่อยกระดับสมรรถนะทางธุรกิจ ด้วยระบบบัญชีเดียวอย่างชาญฉลาด

สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับ SME

ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

คลิก เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการสำหรับ SME
คลิกเลย

สำหรับผู้ให้บริการ (Services Provider)

โครงการสำหรับผู้ให้บริการ (Services Provider)

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการสำหรับผู้ให้บริการ (Services Provider)
ข้อมูลเพิ่มเติม

YouTube Channel

บัญชีเดียว สสว. คลิกเพื่อรับชมเนื้อหาการบรรยาย

YouTube Channel

คลิก เพื่อชมคลิปการสอนย้อนหลัง
คลิกเลย